Tiny de Liefde

Mijn schoonzus Tiny de Liefde-van Brakel is historica kunstgeschiedenis en heeft een aantal zeer boeiende werken geschreven over schilders, meest van de Haagse School.

‘De Piratenwerkplaats’ is haar eerste roman en speelt in de 17e eeuw in Delft. Het gaat over het roerige leven van schilder en tapijtwever Karel van Mander.

En ik heb de omslag en illustraties binnenin mogen maken.

Het is uitgegeven door Eburon in Delft.     Paul Kerrebijn

De schrijfster Tiny de Liefde-van Brakel